Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Hur ser jag felloggen (error_log) för webbhotellet?
Av säkerhetsskäl har våra kunder inte tillgång till webbserverns (Apache) error_log.

Vi har gjort en översikt över de vanligaste felsituationerna , kontrollera om ditt fel är åtgärdat genom att rätta till en eller flera av de punkter som nämns där .

För att identifiera källan till felet/buggen, följ standardriktlinjer för felsökning av kod, t.ex. egna felsökningspunkter, egen felhantering och egen felloggning.

Kom ihåg att rensa sådana felloggar regelbundet.

Se även vårt svar om felsökning och felhantering i PHP .


I speciella fall kan vi göra en manuell sökning i webbserverns fellogg. Vi uppskattar om du inte begär sådana manuella sökningar utan att själv ha undersökt om felet beror på vanliga felsituationer , manuella sökningar är tid- och resurskrävande.

Vi skickar endast sådan information till domänens administratör. Logga därför in innan du använder "Kontakta oss", så att vi kan se att förfrågan kommer från rätt person. Detta sparar tid för både dig och oss.

För att kunna genomföra en sådan sökning måste vi åtminstone få följande information:

  • Vilket webbhotell det är
  • Tid/period felet uppstod - begränsat till dag och timme , vi söker inte efter längre tidsperioder
  • Vilken IP-adress som användes när felet uppstod

Utan all denna information kan vi tyvärr inte genomföra en sökning.


Se även:

© 2023 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd