Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Sidan kan inte visas, vad betyder server-felmeddelandet?

Ibland kan du få ett såkallat "server-felmeddelande" på dina sidor, istället för själva websidan. Här följer en översikt som visar dom vanligaste feltyperna och vad dom betyder. Uppmärksamma att Internet Explorer ibland "översätter" felmeddelandet, dom vi listar här är dom som servern ger, inte vad Internet Explorer eventuellt översätter till.

403 Forbidden

Det är några olika orsaker till detta meddelandet:

 • Du saknar en index-fil på ditt webområde. Du bör alltid ha en fil som heter antingen "index.html", "index.htm", "index.shtml", "index.cgi" eller "index.php" (med endast små bokstäver) på ditt webområde, i katalogen/mappen "www" med andra ord.
 • Felmeddelandet kan även dyka upp om du har upprättat en www-vidarebefordran till index.html. Kom ihåg att www-vidarebefordringar internt i ditt webhotell bör referera till en katalog/mapp, inte till filer.
 • Katalogen/mappen eller filen har fel filrättigheter.
 • Du har lagt till en .htaccess som begränsar tillgången, t.ex. genom att neka listing av filer, eller .htaccess har fel filrättigheter.
 • PHP-programvaran försöker komma åt filer utanför webbplatsen, som den inte har tillgång till (utanför open_basedir ). Detta kan vara konfigurationsfel eller programmeringsfel i din programvara.
 • Det är för många samtidiga uppkopplingar från din IP-adress till den aktuella websidan, något som utlöser en självförsvarsmekanism i webservern. Vänta i 10 sekunder och försök igen.
 • Mapp med namnet icons. Mappnamnet icons er tagen av Apache och används där för ikoner til directory index bland andra.

404 Not Found

Webläsaren hittade inte websidan. Det är inte ett fel på servern.

Det kan bero på att du har skrivit in fel adress, eller att en länk du har klickat på pekar till fel adress.

500 Internal Server Error

Detta felmeddelandet är lite missvisande eftersom att det sällan beror på ett internt server-fel.

Felmeddelandet kan bero på flera olika saker:

 • fel rättigheter
 • ogiltig konfiguration i .htaccess
 • programmeringsfel på websidorna
 • saknad fil som man försöker hämta med require() eller liknande
 • kompromitterat webhotell pga. osäker programvara, t.ex. utdaterad Joomla, JCE, WordPress, Drupal, osv.

Detta löser den som har byggt eller driver websidorna.

503 Service Unavailable

Det är för många samtidiga uppkopplingar från din IP-adress till den aktuella websidan, något som utlöser en självförsvarsmekanism i webservern. Vänta i 10 sekunder och försök igen.

Se även:

© 2022 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd