Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Vad är filrättigheter och hur ändrar jag dom?

Filrättigheter kan sättas och ändras via ditt FTP-program eller i Unix shell via SSH. Nedanför är en förklaring på rättigheterna och vad dom betyder. Vi har också ett eget FoS-inlägg för säkra rättigheter.

Avancerat användande:

Rättigheter för olika användare

Man gör skillnad på tre olika kategorier av användare som har separata rättigheter till både filer och kataloger:

 • ägare ("owner"/"user")
 • grupp ("group")
 • andra ("others"/"public"/"anyone"/"everyone")

Rättighetssorter

Alla grupperna som nämns ovan kan ha följande rättigheter, själva eller i kombination:

 • läsa ("read")
 • skriva ("write"/"modify")
 • köra ("execute")

Standard rättigheter

Standard rättigheter är som följer:

 • Filer: ägare har läs- och skrivrättigheter, grupp og andra har läsrättigheter.
 • Kataloger: ägare har läs, skriv- och körrättigheter, grupp och andra har läs- och körrättigheter

Webservern är en av dessa "andra", och behöver tillgång för att betjäna dina filer. Alla filer med vanligt innehåll måste vare läsbara för "andra". Om det inte är så, så kommer webservern att svara "403 Forbidden" (Internet Explorer skriver att "sidan kan inte visas"). Se förövrigt egna regler för PHP och CGI.

Att sätta/ändra rättigheter i FTP-program med grafiskt gränssnitt

I FTP-program med grafiska gränssnitt så är rättigheterna som regel tillgängliga via "egenskaper" ("properties") för filen/katalogen, med namnen som är listade ovanför.

Avancerat användande

Att sätta/ändra rättigheter i text-baserat FTP-program eller Unix shell

I Unix shell har man ett eget kommando för att ändra filrättigheter som heter chmod. Detta används också i text-baserade FTP-program.

Rättighetskategorierna förkortas till följande bokstäver i chmod-kommandot:

 • eier: u ("user")
 • gruppe: g ("group")
 • andre: o ("other")
 • lese: r ("read")
 • skrive: w ("write")
 • kjøre: x ("execute")

I tillägg används pluss (+) och minus (-) för att lägga till eller ta bort rättigheter, medans likhetstecken (=) används för att sätta rättigheter.

 • Exempel, ta bort skrivrättigheter för andra användare:
  chmod o-w filnamn.php
  
 • Exempel, ta bort läsrättigheter för andra användare:
  chmod o-r filnamn.php
  
 • Exempel, ta bort läsrättigheter för andra användare:
  chmod o= filnamn.php
  

Lägg märke till att det inte står någonting efter likhetstecknet. chmod är, som dom flesta Unix-kommandon, noga när det gäller mellanrum, och inte minst stora och små bokstäver. Exemplen ovanför är valda för att visa kommandon som du kan göra till en vana för att ta bort osäkra rättigheter.

Det är också möjligt att använda talkoder för att sätta rättigheter, men det finns inga synonymer för pluss- och minus-alternativen ovanför, du måste veta vilka rättigheter du vill sätta.

 • chmod 640 filnamn.php motsvarar chmod u=rw,g=r,o= filnamn.php
 • chmod 755 wordpress/ motsvarar chmod a=rx,u+w wordpress/

Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd