Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Hur felsöker jag WordPress- och Joomla-webbplatser?

Problem kan uppstå på WordPress- och Joomla-webbplatser som gör att din webbsida plötsligt blir vit, eller på annat sätt inte visas korrekt. Detta sker vanligtvis utan någon form av felmeddelande eller förklaring.

WordPress

WordPress har en konfigurationsfil och den heter "wp-config.php". Den kan hittas genom att logga in på FTP-servern och navigera till huvudmappen för WordPress-installationen (ofta "www"). En bit ner i den filen är inställningen " define('WP_DEBUG', false); " och den kan ändras till " define('WP_DEBUG', true); ". Det innebär att vissa problem som WordPress stöter på visas i klartext på hemsidan i form av ett felmeddelande. Det här felmeddelandet innehåller ofta namnet på temat eller plugin-programmet som orsakar problemet. Det kan t.ex. se ut så här:

" Varning: Det går inte att ändra rubrikinformation - rubriker har redan skickats av (utdata startade på /home/2/e/example/www/wp-content/plugins/navent_paa_plugin/functions.php:11) i /home/2/e/example /www//wp-includes/pluggable.php på linje 850 "

I det här fallet är det ett plugin som orsakar problem. Du kan sedan via FTP ta bort det aktuella pluginet, uppdatera det till en nyare version eller installera om det. Sedan bör du ändra " define('WP_DEBUG', true); " tillbaka till " define('WP_DEBUG', false); ".

Joomla

Joomla har en konfigurationsfil och den heter "configuration.php". Den kan hittas genom att logga in på FTP-servern och navigera till huvudmappen för Joomla-installationen (ofta "www"). En bit ner i den filen finns inställningen "$error_reporting" och den kan ställas in på "maximum". Ett sådant felmeddelande kan t.ex. se ut så här:

" Parse error: syntax error, oväntad 'view' (T_STRING) in /home/1/e/example/www/components/com_content/content.php på rad 18 "

Här finns ett syntaxfel i "com_content"-komponenten som kommer att resultera i en helt vit sida.

När du har hittat felet bör du ställa tillbaka "$error_reporting" till "default".

Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd