Driftsmeddelanden  RSS

2023-08-14 10:54: Pågående bluffkampanjer via Wix
Vi påpekar att det pågår bedrägerikampanjer som skickas via Wix, med en bedrägeriwebbplats hos Wix.

Bedrägeriet känns igen på att förnyelsen av domänen måste vara brådskande, att avsändarens e-postadress inte är en riktig Domänshop-adress och att länken går till en Wix-webbplats (wixsite.com).

Tyvärr vill Wix inte vidta några åtgärder i dessa frågor och hänvisar varje enskild mottagare att avregistrera sig från spamlistan. Wix kan kontaktas på abuse@wix.com , och Wix e-postleverantör på abuse@sparkpostmail.com .

Flera driftsmeddelanden

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd