Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Hur tar jag backup av min MySQL-databas?

Här beskriver vi tre sätt att ta backup av din MySQL-databas:

 1. Kontrollpanelen på www.domanshop.se
 2. MySQL WorkBench (enkelt gränssnitt, använd det på egen PC)
 3. mysqldump (för avancerade, används via vår login-server)
 4. phpMyAdmin är installerad, och om du är van med den, får du gärna använda den.

Kontrollpanelen på www.domanshop.se

Obs! Om din databas är väldigt stor, så kan det vara omöjligt att ladda ner den på detta sättet. Det kommer då stå varningsikon () med info om det i kontrollpanelen och du måste då välja en av dom andra metoderna.

 1. Logga på vanligt sätt in i kontrollpanelen på www.domanshop.se/login.
 2. Välj domänen under Mina domäner.
 3. Välj fliken Webhotell.
 4. Välj Visa/ändra på MySQL-linjen.
 5. Klicka på ... till höger på linjen för databasen du vill ta en backup av.
 6. Klicka på Lagra databas till fil Exportera.
 7. Du får en zip-fil som innehåller en SQL-fil med kopia av databasen.
 8. Du kan återskapa den genom att packa upp zip-filen och köra SQL-filen som et SQL-script.

MySQL WorkBench

Programmet MySQL Workbench, för Windows, Mac och Linux, är ett program som är enkelt att använda när man ska ta backup av en MySQL-databas. För att ta backup med MySQL Workbench så följer du listan under. Om du redan har använt MySQL WorkBench till att koppla upp mot din databas, hoppa till punkt 6 gällandes exportering.

 1. Försäkta dig först om att du har en version som stöds, så att du undviker säkerhetshål.
 2. OBS! Version 6.3.6 har ett allvarligt tekniskt fel och kan inte användas. Nyare versioner ska fungera, som t.ex. 6.3.8 i Debian Stretch.
 3. Du kommer se detta felmeddelandet längst ner i fönstret om du har en utdaterad version.
 4. Börja med att upprätta en kopplingsprofil genom att trycka på plusstecknet åt höger om "MySQL Connections".
 5. Fyll i profilen med den vanliga login-informationen för MySQL.
 6. När profilen har upprättats, klicka på den för att koppla till.
 7. Obs: WorkBench kan ge en varning om MySQL-version. Det är inte något problem, koppla till ändå ("Continue anyway").
 8. Gå in i programmenyn, välj "Server" och så "Data Export".
 9. Välj din databas (schema) för export och evt. välj bort tabeller du inte vill ha på högra sidan av skärmen.
 10. Välj att exportera backupen till en samlad fil ("Export to Self-Contained File") för att undvika problem med TCP-ratebegränsningar.
 11. I MySQL WorkBench 8.x och nyare med MySQL 5.6 och MariaDB måste du gå in i "Advanced Options..." och ändra "column-statistics" från TRUE till FALSE.
 12. För komplett backup när du har upprättat stored procedures och functions, så måste du även kryssa i detta.
 13. Klicka på "Start Export".
 14. På samma sätt kan du använda "Server" -> "Data Import" till att återskapa från backup.

Felmeddelande om MySQL-version

MySQL WorkBench är ett program från Oracle och kommer därför ge en varning om versionsnummer som dom har starka meningar om. Felmeddelandet startar med detta ungefär: "Incompatible/nonstandard server version or connection protocol detected (10.3.10)" Välj "Continue Anyway" för att koppla till databasen.


mysqldump-kommandot

Alternativt kan du i Unix-shell på vår login-server använda kommandot mysqldump för att skapa en backup av all data från din databas, även kallat en SQL-dump. Denna ger giltig SQL-kod som kan användas för att återskapa din databas senare.

Utav hänsyn till plats- og ressurser, så rekommenderar vi att du hämtar ner backupen till din egen PC och så raderar den från ditt webhotell.

Exempel på mysqldump

OBS: du kommer frågas om ditt MySQL-lösenord, så ha det klart!

1. Komprimerad backup

Här komprimeres SQL-koden med gzip, den måste packas ut med antingen gunzip eller annan programvara som forstår gzip-formatet.

mysqldump DATABASNAMN -uANVÄNDARNAMN -hDATABASNAMN.mysql.domeneshop.no -p | gzip > filnamn.sql.gz

Ersätt filnamn.sql.gz med det filnamn du vill lagra dina data i.

Du kan självklart använda en annan programvara till att komprimera med.

2. Okomprimerad backup

Om du inte vill komprimera din backup, hoppa över gzip och använd följande kommando istället:

mysqldump DATABASNAMN -uANVÄNDARNAMN -hDATABASNAMN.mysql.domeneshop.no -p > filnamn.sql

Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd