Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Vad tar ni backup av och hur ofta?
OBS! Du bör alltid se till att du själv har en lokal kopia av alla filer som du lastar upp på ditt webhotell, så att du har en backup om du skulle radera filerna på ditt webområde av misstag. Du bör även se till att du har kopia av dina databaser och viktig mail.

Backupen är tänkt som en säkerhet mot hardwarefel och andra problem som kan drabba filservern, inte som en ersättning till kundens egen backup, eftersom att det är ett tidskrävande jobb att hämta ut kunders separata backup.

Vi kan på grund av det inte garantera att vi kan återskapa individuella webhotell eller epost-konton.

Se även:

© 2022 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd