Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Hur kan jag lösenordsbeskydda en katalog?
För att kunna göra det, så måste du ha Unix shell (webhotell Medium eller större). Gör följande: (Inkludera inte citationstecken när du kör kommandona)

 1. Logga på ditt webhotell med SSH, du kan använda program som t.ex. PuTTY eller SecureCRT (Windows), Terminal (MacOS).

 2. Upprätta en tom fil som heter .htpasswd, gör det genom att köra kommandot "touch .htpasswd"

 3. Nu måste du hitta pathen, eller stigen till webhotellet, det kan du göra genom att köra kommandot "echo $HOME" som visar vilken katalog ditt hemområde är i. Du kan även hitta det via kontrollpanelen på våra säkra websider, både genom att besöka webhotellets huvudadress och i översikten som visar diskplats.

  Ersätt /home/1/m/mittnamn/ i följande exempel med det egentliga hemområdet.

 4. Därefter kör du kommandot "htpasswd -csb /home/1/m/mittnamn/.htpasswd användarnamn lösenord"

  Uppmärksamma att kommandot överskriver .htpasswd om den redan finns.

  För att lägga till ett annat användarnamn och lösenord, används följande kommando.

  htpasswd -sb /home/1/m/mittnamn/.htpasswd användarnamn lösenord

 5. Upprätta en fil som heter .htaccess på din datamaskin och lägg till följande text, byt ut /home/1/m/mittnamn/.htpasswd med din egen path till .htpasswd

  <Limit GET POST>
   Order deny,allow
   AuthType Basic
   AuthUserFile /home/1/m/mittnamn/.htpasswd
   AuthName "Password protected area"
   Require valid-user
  </Limit>
  
 6. Lasta upp .htaccess till ditt webhotell och placera den i katalogen som skall ha ett lösenord.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att namnet på lösenordsfilen är ".htpasswd" och att den är placerad (om möjligt) utanför "www"-katalogen på webhotellet. Innehållet i filerna .htaccess och .htpasswd är inte synligt via WWW om du inte överstyr det i .htaccess

För mer info om lösenords-skydd med Apache, se här:

Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd