Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Kan jag köra egna cron-jobb?
Ja, om du vet vad du gör så kan du använda cron på ditt webhotell. Denna FOS-punkt gäller alltså avancerade användare med kompetans på Unix-shell.

Vi hjälper inte till med att sätta upp cron-jobb. Om du inte själv vet hur man sätter upp eller driftar cron-jobb så försök inte att använda det på våra webhotell.

Du måste ha ett webhotell med Unix shell-tillgång hos oss.


Minimumskrav

Du måste ha ett webhotell med Unix shell-tillgång hos oss.

Du eller den som ska göra detta måste ha grundläggande kompetens om Unix-shell, bland annat men inte begränsat till:

  • man-kommandot
  • crontab-kommandot
  • crontab-filformatet
  • redirect av STDOUT och STDERR
  • generell felhantering

Om detta är okända begrepp för den som ska sätta upp cron-jobb, så saknas tyvärr nödvändig kompetens.

Alla cron-jobb sätter man upp på login-server shell.domeneshop.no.


Begränsningar

  • Resursanvändande CPU, minne (RAM), diskåtkomst (IO), bandbrädd, databas osv. måste vara konservativa
  • Jobb bör köra oftare än var 10. minut, undantagsvis var 5. minut, men aldrig oftare
  • jobb som är resurskrävande, speciellt för disk och databas, måste köra mycket mer sällan, t.ex. en gång i timman

Vi tvingas ta bort, spärra eller eller ändra hur ofta en cron-jobb kör som vi anser är en risk för prestanda eller stabilitet för våra tjänster.


Vanliga fällor och fel

Fel ordningsföljd på timme och minut i crontab

I crontab-filformatet är ordningsföljden MINUT först och sedan TIMME, inte omvänt. Följande kör fyra minuter över varje timme:

4 * * * * php /home/1/m/mittnavn/bin/phpjobb.php > /dev/null 2>&1

Medans följande kör varje minut mellan kl. 04.00 och 05.00:

* 4 * * * php /home/1/m/mittnavn/bin/phpjobb.php > /dev/null 2>&1

Fel med att cron-jobb resulterar i epost

Om en cron-jobb leder till output eller ett fel på något sätt, så genererar den en mail till dig på vår login-server. Det kan bli många sådana mail om din cron-jobbgår ofta. Du kan läsa sådan mail via SSH, t.ex. med programmet mutt eller mail. Kom ihåg att radera meddelanden du har läst och inte längre behöver.

Om du vill ignorera alla felsituationer som kan inträffa med cron-jobb så lägger du in följande linje (utan mellanrum framför texten) överst i din crontab:


MAILTO=""

Blir det många felmeddelanden som du inte ser på, så kan vi tvingas att sätta upp en vidarebefordran av felmeddelanden till din epostadress så du ser att det är ett problem.


© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd