Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

PHP 8, hur fungerar det?

Det här avsnittet av våra frågor och svar innehåller information avsedd för både icke-tekniska och tekniska användare och utvecklare.

PHP 8.1 var standard för alla Webhotell Medium eller större skapade från december 2021 till 20 juli 2023.

PHP 8.1 er standard för alla Webhotell Medium eller större skapade från 20 juli 2023.

Vi erbjuder följande PHP-versioner:

 • 8.0 (stöds ej sedan 26 november 2023)
 • 8.1 (stöds till hösten 2024)
 • 8.2 (stöds till hösten 2025)
 • 8.3 (stöds till hösten 2026)

Om du upplever problem som du tror beror på våra inställningar eller brister på våra servrar, kontrollera först att du har programvara som hanterar PHP-versionen du använder, och att tipsen nedan inte hjälper, innan du eventuellt kontaktar kundtjänst.


Översikt


Vad svarar denna SOS-punkt?

Den här sidan försöker täcka några av de saker som vi tror att det kommer att finnas frågor om, eller som vi har blivit tillfrågade om. Vi uppdaterar detta kontinuerligt.


Vad är skillnaden mellan PHP 8-versionerna?

Det finns inga större skillnader mellan de olika PHP 8-versionerna hos Domänshop. Se här för detaljerad information om ändringar mellan de olika versionerna:

PHP-konfigurationen för PHP 8.x är i stort sett densamma som 7.x. Vi uppmärksammar särskilt följande:

 • Om ditt CMS (t.ex. Drupal, Joomla!, WordPress) och plugins/extensions eller themes/templates inte har uppdaterats på flera år, kan du få ett felmeddelande. Detta beror på att programvaran inte är kompatibel med PHP 8. Uppgradera till den aktuella versionen.
 • Stöd för IonCube Loader kan aktiveras i kontrollpanelen på webbhotellet.

Vad fungerar inte med PHP 8.x?

Den stora majoriteten av programvara som fungerar bra i PHP 7.4 kommer också att köras i PHP 8. Kontrollera med din programvaruleverantör om du är osäker på om din programvara stöder PHP 8.

För anpassad kod, se länkarna nedan för vilka ändringar som inte är bakåtkompatibla i PHP 8.x:

Om du använder dina egna moduler eller tillägg i PHP 7 som inte underhålls dom senare åren, måste dessa förmodligen uppgraderas för att vara kompatibla med nyare PHP (8.x). Detta gäller (men inte uteslutande) IonCube Loader . Stöd för IonCube Loader ska helst aktiveras via kontrollpanelen för webbhotellet.


Kan jag växla mellan de olika PHP-versionerna?

Ja, du kan växla mellan de olika versionerna. Observera att det kan ta upp till 20 minuter för ändringar av PHP-versionen att exekveras.

När vi meddelar att vi inte längre stöder en version kommer det inte längre att vara möjligt att välja den versionen.


Kan jag testa/använda PHP 8 på shell.domeneshop.no/via SSH?

Ja. Du kan använda shell.domeneshop.no . Denna skalserver erbjuder automatiskt samma PHP-version som den du har valt för ditt webbhotell.


Hur länge kommer du att stödja de olika PHP-versionerna?

Vi kommer att stödja de olika versionerna ungefär så länge som PHP erbjuder säkerhetsuppdateringar , men kommer att börja utfasas innan säkerhetsuppdateringarna slutar.

Vänligen följ länken och planera uppgraderingar i god tid. Våra planer kan ändras tillsammans med PHP:s säkerhetssupportplaner.


Mitt PHP-program fungerar inte, vad kan vara fel?

Se Hur kan jag se PHP-fel/felsöka PHP-kod? för hjälp med felsökning av PHP.

Om du använder Wordpress , aktivera felloggning enligt beskrivningen ovan. I många fall kommer felmeddelandena som visas att hänvisa till ett Wordpress-plugin som orsakar problem. Denna tillägg kan sedan inaktiveras genom att ta bort eller byta namn på plugin-mappen via FTP. Se här för en mer detaljerad förklaring av hur detta går till.


Kända problem efter uppgradering

Om du upplever problem efter uppgraderingen, kontrollera den här sökordslistan för vanliga problem och lösningar.

Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "‘WP_MEMORY_LIMIT’" ... in /home/.../wp-config.php:

Sådana fel kan också komma för en annan "konstant" än WP_MEMORY_LIMIT. Anledningen är att tecknet ">‘< (Unicode U+2018) inte är ett giltigt tecken runt strängar i PHP. I PHP 7 misslyckades detta tyst, i PHP 8 resulterar det i ett fatalt fel. Koden som orsakade felet har aldrig fungerat. Ta bort den, eller om du vill få den att fungera, ersätt >‘< (Unicode U+2018) och >’< (Unicode U+2019) med >'< (enkel apostrof, det vill säga U+0027 APOSTROPHE i Unicode).

An error of type E_COMPILE_ERROR was caused in line XXX of the file /home/...php. Error message: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is not supported. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`

Filen som nämns använder en föråldrad syntax för den "ternära operatorn", stödet för denna syntax föråldrades i PHP 7.4 och togs bort i PHP 8.0, se PHP-dokumentationen och uppdatera programvaran (som kan vara ett plugin, ett tema eller en mall).

Sidan visas inte/felkod 500

Joomla!/WordPress: se vår snabbguide för att felsöka Joomla!- och WordPress-problem
Annan PHP-programvara: se vår allmänna PHP-felsökningsguide

Silverstripe fungerar inte

Ta bort silverstripe-cache mappen på ditt webbhotell.

SME fungerar inte

Uppgradera SMF till 2.1.3 eller senare, eller ersätt SMF med en annan produkt som stöder PHP 8.1 och senare.

Own ErrorDocument fungerar inte för PHP-filer , men fungerar för andra filer

Alla filnamn som slutar på .php hanteras av uWSGI, Apaches ErrorDocument kommer aldrig att aktiveras för sådana filer.


WordPress-specifik guide

Om WordPress är flera år gammalt, eller plugins eller teman är flera år gamla, kan WordPress ha problem med att ladda.

 1. Logga in på WordPress och inaktivera alla plugins.
 2. Uppdatera Wordpress, teman och plugins till den senaste versionen.
 3. Köpta teman och plugins kan visas uppdaterade i WP-instrumentpanelen även om de är föråldrade. Kontakta leverantören för en PHP 8-kompatibel uppdatering.
 4. Se till att den senaste versionen är kompatibel med PHP 8. Du kan behöva kontrollera detta med utvecklaren.
 5. Ta bort teman och plugins som är inkompatibla med PHP 8. Hitta ersättningar för dessa.
 6. Ett tema hanterar främst utseendet, var inte rädd för att byta till ett annat tema om det håller dig tillbaka. Det är bättre att fixa eventuella mindre problem med utseende och funktioner senare.
 7. Uppgradera till PHP 8 när allt ser ok ut.
 8. Återaktivera de plugins du behöver.
 9. Om webbplatsen plötsligt kraschar när du återaktiverar en specifik plugin, indikerar det att den kanske inte stöder PHP 8.
 10. Aktivera automatiska uppdateringar för alla plugins och teman.

Hur ändrar jag PHP-version?

 1. Logga in på kontrollpanelen på www.domanshop.se
 2. Klicka på "Mina domäner"
 3. Klicka på relevant domän
 4. Klicka på fliken "Webbhotell" högst upp på sidan
 5. Klicka på "Visa/Ändra" på raden med PHP
 6. Välj sedan önskad PHP-version.
 7. Tryck på "Ändra" för att spara.

Observera att det kan ta upp till 20 minuter innan ändringen träder i kraft.

Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd