Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Hur underhåller jag Wordpress med WP-CLI?

WP-CLI är ett användbart verktyg för att skicka kommandon till Wordpress via Terminal (Mac, Linux) eller Powershell/Putty (Windows).

Detta är användbart när Wordpress inte är tillgängligt via webbsidorna, till exempel på grund av ett felaktigt plugin/tema eller om Wordpress misslyckades under en uppdatering.

Det första du behöver göra är att logga in på ditt webbhotell med SSH. Exemplen nedan är gjorda från Terminal-applikationen på macOS, men proceduren är liknande för andra SSH-klienter.

Användarnamnet och lösenordet för att logga in med SSH är detsamma som FTP-användarnamnet och lösenordet för ditt webbhotell.

Exempel på inloggning i skal till Domänshops webbhotell:


ssh mittnamn@login.domeneshop.no 

Du kommer då att bli ombedd att ange lösenordet för ditt webbhotell:


mittnavn@login.domeneshop.no s lösenord:

Nästa steg är att navigera till mappen där filerna för din Wordpress-installation finns. I de flesta fall finns detta i mappen www, använd kommandot cd för att byta till rätt mapp. I exemplet nedan är mappen du befinner dig i listad till höger om din användare:


mittnamn@shell:~$ cd www

mitt namn@shell:~/www$ 

Du kan sedan verifiera att Wordpress-filerna finns i den här mappen genom att köra kommandot ls -la. Detta kommer att lista alla filer som finns i mappen, kontrollera att Wordpress-filer och mappar är listade.

Innan du börjar bör du göra en säkerhetskopia av databasen. Du gör detta genom att köra följande kommando, som sparar hela databasen till en .sql-fil:


mittnamn@shell:~/www$ wp db export backup.sql

Framgång: Exporterad till 'backup.sql' .

Allmänna kommandon

Kontrollera versionen av Wordpress:


myname@shell:~/www/$ wp kärnversion
5.0.4

Uppdatera Wordpress till den senaste versionen:


mittnamn@shell:~/www$ wp kärnuppdatering

Uppdaterar till version 5.2.3 (nb_NO)...
Laddar ner uppdateringar från https://downloads.wordpress.org/release/nb_NO/wordpress-5.2.3.zip...
Packar upp uppdateringen...
Framgång: WordPress uppdaterades framgångsrikt.

Uppdatera plugin, Aksimet till exempel:


mittnamn@shell:~/www$ wp-pluginuppdatering akismet 

Laddar ner uppdateringar från https://downloads.wordpress.org/plugin/akismet.4.1.1.zip...
Packar upp uppdateringen...
Installerar den senaste versionen...
Tar bort den gamla versionen av tillägget...
Tillägget uppdaterat.
+--------+-------------+-------------+--------+
| namn | old_version | ny_version | status |
+--------+-------------+-------------+--------+
| akismen | 4.1 | 4.1.1 | Uppdaterad |
+--------+-------------+-------------+--------+
Framgång: Uppdaterade 1 av 1 plugins.

Uppdatera alla plugins:


mittnamn@shell:~/www$ wp plugin-uppdatering --all

Aktiverar underhållsläge...
Laddar ner uppdateringar från https://downloads.wordpress.org/plugin/akismet.4.1.1.zip...

Inaktiverar underhållsläge...
+--------------------+-------------+-------------+ - --------+
| namn | old_version | ny_version | status |
+--------------------+-------------+-------------+ - --------+
| akismen | 4.1 | 4.1.1 | Uppdaterad |
| bättre-wp-säkerhet | 7.2.0 | 7.3.3 | Uppdaterad |
+--------------------+-------------+-------------+ - --------+
Framgång: Uppdaterade 2 av 2 plugins.

Installera och aktivera plugin:


mittnamn@shell:~/www$ wp plugin installera kontaktformulär-7

Installera kontaktformulär 7 (5.1.1)
Ladda ner installationsfiler från https://downloads.wordpress.org/plugin/contact-form-7.5.1.1.zip...
Packar upp paketet...
Installerar tillägget...
Tillägget installerades.
Framgång: Installerade 1 av 1 plugins.

myname@shell:~/www$ wp plugin aktivera kontaktformulär-7

Plugin 'contact-form-7' aktiverad.
Framgång: Aktiverade 1 av 1 plugins.

Inaktivera plugin, användbart för att inaktivera felplugin:


myname@shell:~/www$ wp plugin inaktivera kontaktformulär-7

Plugin 'contact-form-7' avaktiverad.
Framgång: Inaktiverade 1 av 1 plugins.

Ändra tema, användbart i fall där det aktuella temat misslyckas:


myname@shell:~/www$ wp theme activate twentyseventeen 

Framgång: Bytte till "Twenty Seventeen" -tema. 

Uppdatera alla teman:


mittnamn@shell:~/www$ wp- temauppdatering --all

Aktiverar underhållsläge...
Laddar ner uppdateringar från https://downloads.wordpress.org/theme/astra.1.8.2.zip...
Packar upp uppdateringen...
Installerar den senaste versionen...
Tar bort den gamla versionen av temat...
Temat uppdaterat.
Inaktiverar underhållsläge...
+----------------+-------------+-------------+---- -----+
| namn | old_version | ny_version | status |
+----------------+-------------+-------------+---- -----+
| astra | 1.6.2 | 1.8.2 | Uppdaterad |
| tjugonitton | 1.1 | 1.3 | Uppdaterad |
| tjugosjuton | 1.9 | 2.1 | Uppdaterad |
+----------------+-------------+-------------+---- -----+
Framgång: Uppdaterade 3 av 3 teman.

Skapa en ny användare, användaren skapas automatiskt ett lösenord:


mittnamn@shell:~/www$ wp användare skapa testanvändare exempel@mittnamn.no --role=administratör
Framgång: Skapat användare 122.
Lösenord: MM%^b7vjSu)Ob(O8R562@rPo

Uppdatera lösenord för specifik användare:


mittnamn@shell:~/www$ wp användaruppdatering testuser --user_pass= Speak-Holmes-Curie-1945-Besök

Framgång: Uppdaterad användare 122.

Ta bort oönskad användare. Du kan antingen ta bort användaren och alla associerade poster eller ta bort användaren och flytta alla poster från användaren till en annan användare:


myname@shell:~/www$ wp-användare radera testuser --reassign=testuser2

Framgång: Tog bort användare 124 från https://www.mittnamn.se.

mittnamn@shell:~/www$ wp användare radera testanvändare
- omtilldela parametern inte godkänd. Alla associerade inlägg kommer att raderas. Fortsätt? [y/n] 

Framgång: Tog bort användare 122 från https://www.mittnamn.se.

Avancerade kommandon

Det går även att ladda ner den senaste versionen av Wordpress och ersätta de Wordpress-filer som redan finns på webbhotellet med färska filer från den senaste versionen. Detta kan vara användbart om den aktuella installationen saknar filer som ett resultat av en misslyckad uppdatering eller filer har blivit korrupta.


myname@shell:~/www$ wp core download --force

Laddar ner WordPress 5.2.3 (nb_NO)...
md5 hash verifierad: qwerty12345abcdefghijlk448993849
Framgång: WordPress nedladdat.

Sök efter en specifik URL i databasen i Wordpress och ersätt den med en annan:


mittnamn@shell:~/www$ wp sök-ersätt "https://gammel.mittnamn.se"
"https://ny.mittnamn.se"
--hoppa över kolumner =guide --rekursobjekt

+--------------------+---------------------+--- --- -------------+
| Tabell | Kolumn | Ersättningar | Skriv |
+--------------------+---------------------+--- --- -------------+
| wp_options | option_value | 5 | PHP |
| wp_postmeta | meta_värde | 2 | PHP |
| wp_posts | post_content | 1 | SQL |
| wp_users | user_url | 1 | SQL |
+--------------------+---------------------+--- --- -------------+
Framgång: Gjorde 9 ersättare.

Det är också möjligt att köra flera kommandon samtidigt genom att sätta && mellan kommandona.
Ett par exempel nedan. Det första exemplet hämtar olika information från databasen, det andra exemplet uppdaterar salts i wp-config.php och tar bort en användare:


mittnamn@shell:~/www$ wp config hämta DB_HOST && wp config få tabellprefix

mittnavn.mysql.domeneshop.no
wp_


myname@shell:~/www$ wp config shuffle-salts && wp user delete testuser

Framgång: Blandade saltnycklarna.
- omtilldela parametern inte godkänd. Alla associerade inlägg kommer att raderas. Fortsätt? 


Fullständig dokumentation för wp-cli finns här.
© 2023 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd