Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Hur fungerar användarstyrd filtrering av e-post?

Domänshop erbjuder användarstyrd filtrering av e-post. Det innebär att du själv bestämmer hur din inkommande e-post organiseras och filtreras.

All administration av e-postfiltrering hanteras via webmailen, men eventuella regler och filter du lägger till här, kommer automatiskt att gälla på tvärs av alla dina e-postklienter oberoende av om du använder webmailen eller inte.

För att komma i gång, logga på webmailen med ditt e-postanvändarnamn och lösenord och klicka dig fram till InställningarFilter (enkla).


Justere terskel for spamfilter

All e-post som kommer till Domänshops e-postservrar går alltid igenom en rad spamfilter som till slut producerar ett talvärde (ett såkallat spamscore). Desto högre scoren är, desto mer trolig är det att meddelandet inte är önskat, eller spam.

Om du upplever att du får mycket spam, eller om du upplever att legitim e-post hamnar i spamkorg så kan du justera hur aggressivt spamfiltret ska vara, med andra ord hur hög spamscore som krävs innan något filtreras til spamkorg.

Om du är nyfiken på vilken spamscore ett meddelande har fått, så kan du se det i meddelandehuvud för varje enskilt meddelande. I webmailen ser du det genom att klicka på MerVisa källa) och rulla ner till du hittar X-Spam-Score, exempel:

X-Spam-Score: 3.8

Ett meddelande med 3.8 i spamscore kommer hamna i spamkorg om du har valt låg spamtröskel (3), men hamna i inkorgen med standardvärdet (5).


Godkända och blockeradelistor

Man kan specifiera godkända eller blockerade avsändare. Det kommer överstyra den ordinära spamfiltreringen och se till att e-post från valda avsändare alltid hamnar i inkorgen (godkänd lista) eller spamkorgen (blockerad lista).

Det kan vara nyttigt att lägga till viktiga avsändare i listan över godkända avsändare, så kan du vara säker på att deras meddelanden inte hamnar spamkorgen av någon sorts orsak.

Om du får oönskad e-post från en avsändare som inte fångas upp av vårt spamfilter, så kan du lägga till avsändarens e-postadress i Blockerade avsändare så mail från den avsändaren går direkt i spamkorgen.


Organisering av inkommande e-post till kataloger

Det är möjligt att automatiskt organisera inkommande e-post till kataloger, baserat på en rad olika kriterier som ämne, avsändare, mottagare, osv. Du kan till exempel automatiskt flytta alla dina fakturor till en egen katalog på ditt e-postkonto:

Exempel: Automatiskt flytta e-post från flera avsändare till egen katalog

Nedan visas det hur man automatiskt kan filtrera fakturor, från flera avsändare, till en katalog som heter Faktura på ditt e-postkonto, som det exempel skärmbilden över här visar.

 1. Innan du kan upprätta filtret så måste du upprätta katalogen du vill filtrera till, annars hamnar meddelandena i inkorgen. För att göra det i webmailen, så går du till InställningarKataloger, och klickar så på Upprätta uppe på den högra sidan. Ge katalogen ett förnuftigt namn och klicka Lagra.
 2. Gå till InställningarFilter (avancerat) och klicka på upprätta överst på den högra sidan för att upprätta en ny filterregel. Ge filtret ett ägnat namn, till exempel "Filtrering av faktura". Kom ihåg att aktivera filtret och sätt Omfang till som träffar en av föjande regler.
 3. Under Åtgärder, välj Flytta meddelandet till och markera önskad katalog i listan på den högra sidan.
 4. Sedan, under Regler, kan du nu börja att lägga till kriterier för att meddelandet ska filtreras till katalogen. Du kan till exempel lägga till kända e-postadresser du vet att du får fakturor från, genom att upprätta en regel Avsändare innehåller, och så fylla i avsändarens e-postadress. Du kan upprätta flera regler genom att klicka på plustecknet på höger sida av själva regelen:
 5. Till slut, klicka på Lagra för att lagra ditt filter. Filtret aktiveras omedelbart och kommer fungera på alla nya inkommande e-poster oberoende av vilket e-postprogram du normalt sett använder. I detta exemplet kommer alla nya e-poster från varsel@efaktura.no och faktura@mittnavn.no automatiskt hamna i katalogen Faktura

Avancerat: Redigering av filterregler (sieve)


OBS! Var klar över att kundservice inte kan erbjuda support på denna sortens manuelt redigerade filter, utöver exempel som visas på denna sidan.

Bak i kulisserna använder Domänshop ett litet programmeringsspråk, Sieve, för att definera filtreringsregler gällandes e-post. Sieve har många flera funktioner än det som är tillgängligt i webmail-gränssnittet.

För att se och redigera våra rå sieveregler för ditt e-postkonto, klicka på HandlingerRedigera filtersett över regellistan under Filter (avancerat).

Om du har lagt till e-postadresser i godkänt- eller blockerlistan så kan du se reglerna vi har upprättat för detta, samt regelen som hanterar filtrering av mail till spamkorgen (spamtröskel). Du kan fritt ändra och utvida dessa regler, det påverkar endast ditt konto.

OBS! Om du lägger in script med egna regler, så rekommenderar vi inte att du redigerar regler i det grafiske gränssnittet via webmailen, då det troligtvis kommer leda till att de mer avancerade reglerna förstörs.

Exempel på funktioner som kräver manuell redigering av regler är:

 • Automatisk filtrering baserat på datum-variablar, t.ex. månadsbaserade fakturakataloger: Faktura/2021/04, Faktura/2021/05
 • Automatisk filtrering av så kallade plusadresser till egna kataloger. Om du har e-postadressen kari@mittnavn.no kan du till exempel registrera dig hos Netflix med kari+netflix@mittnavn.no, och definera en filterregel som automatiskt filtrerar e-post till katalogen netflix. Katalognamnet bestäms dynamiskt beroende på vad som står efter plustecknet.

  Här är ett komplett Sieve-exempel:

  
  require ["variables","fileinto","subaddress","mailbox"];
  # rule:[Filter to detail folder]
  if address :detail :matches "to" "*"
  {
      fileinto :create "detail/${1}";
  }
     


Av tekniska orsaker är följande sieve-extensions inte tillgängliga:

 • vacation
 • reject
 • ereject
 • notify
 • enotify

I tillägg är det inte möjligt att vidarebefordra e-post (redirect) med sieveregler. Vidarebefordringar måste hanteras via e-post-administrationen på våra websidor av domänadministrator.


Om du har kommentarer eller frågor gällandes denna funktionaliteten, kontakta kundservice på: kundservice@domanshop.se

Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd