Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Vad betyder 'Mail delivery failed: returning message to sender'?

Om du försöker skicka ett e-postmeddelande, och sedan får feedback med ämnet: Mail delivery failed: returning message to sender , betyder det att e-postmeddelandet inte har levererats.

Det här mejlet innehåller mycket teknisk information, men om man vet vad man ska leta efter brukar orsaken till att mejlet inte har levererats anges, gärna i klartext.

Detta är ett exempel på ett sådant e-postmeddelande:


 This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: test@mittnamn.se SMTP error from remote mail server after RCPT TO: : host mx04.domanshop.se [2a01:5b40:0:2204::1]: 553 5.3.0 ... No such user here ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------ Return-path: Received: from [2a01:5b40:0:253::24] (port=64430) by smtp.domeneshop.no with esmtpsa (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128) (Exim 4.80) (envelope-from ) id 1bRcGB-0006Jf-RM for test@mittnamn.se; Mon, 25 Jul 2016 11:33:15 +0200 To: test@mittnamn.se From: Ola Nordmann Subject: test Message-ID: <951d8e49-2582-123a-4b08-76a00c3ee4e3@mittnamn.se> Date: Mon, 25 Jul 2016 11:33:13 +0200 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.2.0 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed Content-Transfer-Encoding: 7bit This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: test@mittnamn.se SMTP error from remote mail server after RCPT TO: : host mx04.domanshop.se [2a01:5b40:0:2204::1]: 553 5.3.0 ... No such user here ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------ Return-path: Received: from [2a01:5b40:0:253::24] (port=64430) by smtp.domeneshop.no with esmtpsa (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128) (Exim 4.80) (envelope-from ) id 1bRcGB-0006Jf-RM for test@mittnamn.se; Mon, 25 Jul 2016 11:33:15 +0200 To: test@mittnamn.se From: Ola Nordmann Subject: test Message-ID: <951d8e49-2582-123a-4b08-76a00c3ee4e3@mittnamn.se> Date: Mon, 25 Jul 2016 11:33:13 +0200 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.2.0 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed Content-Transfer-Encoding: 7bit This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: test@mittnamn.se SMTP error from remote mail server after RCPT TO: : host mx04.domanshop.se [2a01:5b40:0:2204::1]: 553 5.3.0 ... No such user here ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------ Return-path: Received: from [2a01:5b40:0:253::24] (port=64430) by smtp.domeneshop.no with esmtpsa (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128) (Exim 4.80) (envelope-from ) id 1bRcGB-0006Jf-RM for test@mittnamn.se; Mon, 25 Jul 2016 11:33:15 +0200 To: test@mittnamn.se From: Ola Nordmann Subject: test Message-ID: <951d8e49-2582-123a-4b08-76a00c3ee4e3@mittnamn.se> Date: Mon, 25 Jul 2016 11:33:13 +0200 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.2.0 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed Content-Transfer-Encoding: 7bit This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: test@mittnamn.se SMTP error from remote mail server after RCPT TO: : host mx04.domanshop.se [2a01:5b40:0:2204::1]: 553 5.3.0 ... No such user here ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------ Return-path: Received: from [2a01:5b40:0:253::24] (port=64430) by smtp.domeneshop.no with esmtpsa (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128) (Exim 4.80) (envelope-from ) id 1bRcGB-0006Jf-RM for test@mittnamn.se; Mon, 25 Jul 2016 11:33:15 +0200 To: test@mittnamn.se From: Ola Nordmann Subject: test Message-ID: <951d8e49-2582-123a-4b08-76a00c3ee4e3@mittnamn.se> Date: Mon, 25 Jul 2016 11:33:13 +0200 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.2.0 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed Content-Transfer-Encoding: 7bit This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: test@mittnamn.se SMTP error from remote mail server after RCPT TO: : host mx04.domanshop.se [2a01:5b40:0:2204::1]: 553 5.3.0 ... No such user here ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------ Return-path: Received: from [2a01:5b40:0:253::24] (port=64430) by smtp.domeneshop.no with esmtpsa (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128) (Exim 4.80) (envelope-from ) id 1bRcGB-0006Jf-RM for test@mittnamn.se; Mon, 25 Jul 2016 11:33:15 +0200 To: test@mittnamn.se From: Ola Nordmann Subject: test Message-ID: <951d8e49-2582-123a-4b08-76a00c3ee4e3@mittnamn.se> Date: Mon, 25 Jul 2016 11:33:13 +0200 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.2.0 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed Content-Transfer-Encoding: 7bit This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: test@mittnamn.se SMTP error from remote mail server after RCPT TO: : host mx04.domanshop.se [2a01:5b40:0:2204::1]: 553 5.3.0 ... No such user here ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------ Return-path: Received: from [2a01:5b40:0:253::24] (port=64430) by smtp.domeneshop.no with esmtpsa (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128) (Exim 4.80) (envelope-from ) id 1bRcGB-0006Jf-RM for test@mittnamn.se; Mon, 25 Jul 2016 11:33:15 +0200 To: test@mittnamn.se From: Ola Nordmann Subject: test Message-ID: <951d8e49-2582-123a-4b08-76a00c3ee4e3@mittnamn.se> Date: Mon, 25 Jul 2016 11:33:13 +0200 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Thunderbird/45.2.0 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed Content-Transfer-Encoding: 7bit

Vilken server har utfärdat ett felmeddelande, och själva felmeddelandet är markerat med rött

Det här utdraget talar om vilken e-postserver som ger felmeddelandet:

host mx04.domanshop.se [2a01:5b40:0:2204::1]

Detta är det faktiska felmeddelandet:

553 5.3.0 ... No such user here 553 5.3.0 ... No such user here
© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd