Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Varför synkroniseras inte mina mappar?

OBS! Observera att denna punkt endast gäller om du har konfigurerat ditt e-postkonto med IMAP. Vi rekommenderar att du använder IMAP som kontotyp om du vill att e-post ska synkroniseras mellan dina enheter.

Om du upptäcker att e-postmeddelanden du skickar eller raderar inte hamnar i rätt mapp, eller att dina skickade objekt inte synkroniseras mellan dina enheter eller vår webbmail, kan det ofta bero på att dina e-postprogram inte är inställda för att använda samma mappar för dessa ändamål. Olika e-postprogram skapar ofta sina egna mappar som de använder. Du bör därför kontrollera att dina e-postprogram är inställda för att använda samma specialmappar.

Vår webbmail är inställd för att använda mapparna Skickat , Papperskorgen , Utkast och Skräppost för skickade objekt , Borttagna objekt , Utkast respektive Skräppost . Om du förutom ditt e-postprogram även använder vår webbmail rekommenderar vi därför att du ställer in ditt e-postprogram för att använda dessa mappar.

En annan anledning som kan orsaka problem med synkronisering av e-postmappar är om inställningen för IMAP-sökvägsprefix är inställd på "INBOX". Om så är fallet måste detta värde tas bort.

Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd