Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Lösningar på vanliga problem med IMAP
Här har vi samlat en del svar på vanliga problem med IMAP.

Outlook visar inga epost-kataloger förutom Inbox.
Katalogerna som du vill se måste du abonera på. Gå till menyn Tools/Verktyg och därefter IMAP folders.... Där kan du välja vilka kataloger som du önskar att se.

Outlook tappar ofta förbindelsen till IMAP-servern.

Standardinställningen för Outlook är att det regelmässigt ska se efter nya meddelanden, även om det endast är nödvändigt för POP3 och inte har någon mening med en IMAP-förbindelse. Om du hela tiden får upp ett meddelande om att du har tappat förbindelsen till IMAP-servern, så kan följande hjälpa:

  1. Gå till menyn "Tools" ("Verktyg")
  2. Välj "Send/Receive" ("Skicka/Motta") och därefter "Send/Receive Settings" ("Inställningar fär sändning/mottag")
  3. Ta bort krysset i "Schedule an automatic send/receive every x minutes" ("Planlägg automatisk sänding/mottag var x minut")

Servern svarar inte och jag får "timeout".

IMAP-förbindelsen kan hindras av brandvägg på din PC/Mac, eller om du är på kontor-nätverk, i kontorets brandvägg.

Undersök brandväggens inställningar.

IMAP-servern kopplar ifrån och ger felmeddelandet:

[UNAVAILABLE] Maximum number of connections from user+IP exceeded (mail_max_userip_connections=10)

Det är inte alla epost-program som visar detta felmeddelande korrekt.

IMAP-servern har en gräns på 10 samtidiga förbindelser från en och samma IP-adress, per konto. Om du sitter på ett kontor där många PC'er delar den samma Internet-förbindelsen och det är flera som läser epost mot samma konto genom imap.domeneshop.no, så delar ni alltså på 10 förbindelser.

Kom ihåg att epost-program kan använda flera samtidiga förbindelser, t.ex. när man abonnerar/synkroniserer eller övervakar kataloger. Det är synkronisering/övervakning som bör deaktiveras. Problem kan även uppstå om flera användare kopplar upp mot samma konto och ser efter ny mail för ofta, sätt intervall till var 5 minut eller mer sällan.

Jag kan inte upprätta en katalog med en punkt i.
Vår IMAP-server tillåter inte kataloger med punkter i namnet.

Jag får inte tag i "Root folder path"
På vår IMAP-server måste "Root folder path" / "IMAP path prefix" (Thunderbird: "IMAP Server Directory") sättas till "" (tomt).

Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd