Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Ibland upplever jag att epost försvinner. Vad kan vara fel?

Orsaker till att epost kan bli borta/försenad

Epost ska normalt sett inte bara försvinna. Antingen så levereras den till mottagaren, eller så returneras den till avsändaren med ett meddelande om varför den inte kunde levereras. Om du upplever att epost försvinner, så kan det bero på:

 1. Avsändaren har skickat till fel epost-adress, eller han/hon har ett problem med sin egen konfiguration så att eposten inte blir skickad.
 2. Avsändaren har ett antivirus-program som stoppar försändelsen av epost.
 3. Avsändarens epostleverantör har ett problem, eller av andra orsaker hindrar försändelse av epost.
 4. Epost hos mottagaren är felaktigt konfigurerad, så att epost till den aktuella epost-adressen inte blir levereras dit den ska. För mottagare hos Domänshop så kan det undersökas av den aktuella domänens administrator via kontrollpanel på www.domanshop.se/login.
 5. Epost-meddelandet har blivit (felaktigt) markerat som spam och har därför antingen hamnat i mottagarens spam-folder, eller så har den avvisats helt och hållet av mottagarens epost-server.
 6. Det är flera maskiner eller användare som ser efter epost mot det samma kontot. Då kan det vara som så att meddelandena lastas ner av en maskin och dom blir därmed raderade på servern. När då den andra maskinen försöker att lasta ner eposten så är den borta. För att undvika det problemet så använder du IMAP istället för POP3, och se till att inte två personer kollar eposten på det samma kontot.
 7. Eposten är inte försvunnen, den är bara kraftigt försenad. Kom ihåg att du inte har någon garanti för att en epost blir levererad innom en viss tid, även om vi är vana till att det bara tar minuter. Det vanliga är att det går ut ett varningsmeddelande till avsändaren efter 4 timmar om inte eposten har levererats och hela eposten returneras till avsändaren om den inte kan levereras inom 4 dagar.

Spåra saknad epost

Eftersom epost fungerar som det gör, så måste avsändaren kontakta sin egen epostleverantör för att undersöka vad som har gått fel vid försändelse. Detta är med andra ord ungefär som med brevpost, där avsändaren måste kontakta sin speditör för att efterlysa ett försvunnet/försenat brev.

Avsändarens epostleverantör har loggar som visar hur epostmeddelandet har mottagits från avsändarens epostprogram, och hur den eventuellt är forsökt levererad vidare.

Om meddelandet har försökt levererats till våra epostservrar (alla har namn som mx01.domeneshop.no, mx02.domeneshop.no, med ökande tal), så kan loggen hos avsändarens epostleverantör säga om eposten har avvisats av våra servrar, om den bara är försenad, eller om den kanske har levererats till ett helt annat ställe. Detta är alltså inget vi utan vidare kan spåra.

Spåra hos Domänshop

Om det visar sig att en av våra epostservrar har avvisat meddelandet, så måste vi få en utskrift från avsändarens epostleverantörs logg, som visar vilket meddelande det gäller, med exakt datum och klockslag, samt vilket felmeddelande som kom från vår epostserver.

Ibland så kontaktar kunder oss för att spåra upp ett bestämt epostmeddelande som dom inte har fått och som dom väldigt gärna skulle vilja hat, men utan denna informationen. Eftersom det varje dag går flera miljoner epost-meddelanden via Domänshops epostservrar, så blir det lite som att leta efter en nål i en höstack, som kanske inte ens är hos oss.

Vi har tyvärr inte kapacitet till att företa sådana undersökningar baserat på väldigt lite information. Vi kan heller inte undersöka epost som har skickats för många veckor sedan.

Om vi ska kunna kolla vad som har hänt med ett bestämt meddelande som du saknar så är vi beroende av att du gör fäljande:

 1. Notera epostadressene till både avsändare och mottagare, samt datum och klockslag eosten ska ha skickats.
 2. Vänta tills det har gått minst 4 timmar efter försändelse, eftersom epost av och till kan försenas, som förklarat över.
 3. Kontakta avsändaren och be om att avsändaren undersöker vilken utgående SMTP-server epost-programmet han/hon använder.
 4. Kontakta nätleverantören som ansvarar för den utgående SMTP-servern avsändaren använder och ge dem upplysningarna du noterade under punkt 1. Den aktuella nätleverantören kan då leta igenom loggarna på den utgående SMTP-servern efter det saknade meddelandet.
 5. Väldigt ofta så kan loggarna hos avsändaren förklara varför eposten inte har kommit fram, t.ex. på grund av en felstavad epost-adress eller att eposten har avvisats som spam av mottagarens epost-server. Om loggarna visar att eposten faktiskt har levererats till och kvitterats för av mottagerens epost-server, så kan du gå vidare och kontakta nätleverantören som ansvarar för mottagarens epost-server och be dem om att kolla i sina loggar för att se vad som har hänt med det aktuella epost-meddelandet.

Punkt 4 är viktigt att få med sig. Om avsändaren t.ex. använder smtp.online.no, så ska du alltså kontakta Telenor och inte Domänshop, även om mottagaren har epost via Domänshop. Det är endast om ävsändaren använder smtp.domeneshop.no som du ska kontakta Domänshop. (Det samma gäller om avsändaren skickar epost från webmail.domeneshop.no eller från ett webhotell som ligger hos Domänshop.) Det är i loggarna på avsändarens SMTP-server man enklast kan hitta spår av det saknade meddelandet och få reda på vad som eventuellt har gått fel, eller varför meddelandet ännu inte har leverarats.

Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd