Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Vad är "fulla headers"?
"Headers" är meta-information för en specifik epost som skickas tillsammans med den eposten. Om någon ber om "fulla headers", så betyder det att dom vill ha allt som finns av sådan information, och inte bara det som normalt visas.

  • From/Från ? Avsändare och avsändarens epost-adress (kan förfalskas)
  • To/Till ? Mottagare och mottagarens epost-adress (kan förfalskas)
  • Subject/Ämne ? Det meddelandet handlar om
  • Date/Datum ? Tidspunkt som meddelandet blev skickat (kan förfalskas)

Dessa är alltså inte nog till att bli kallade "fulla headers".

I tillägg så brukar nämligen epost-program att dölja en del viktig information, till exempel:

  • Received - Information från epost-servers som meddelandet kan ha passerat genom
  • Message-ID - Unik meddelande-identifikator
  • In-Reply-To - Finns i svarmeddelanden, referans (Message-ID) till meddelandet som det blev svarat på
  • References - Finns i vissa svarmeddelanden, referans (Message-ID) till meddelandet som det blev svarat på.

Det är många andra sådana headers. Det är den informationen en tekniker behöver för att spåra problem med meddelanden, till exempel för att få reda på vartifrån spam kommer, varför ett meddelande inte kommer fram, osv.

Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd