Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Vad är Domänshops e-postserver (MX)?

Om du använder externa namnservrar, men vill använda Domänshops e-posttjänst för din domän, måste en "MX-pekare" sättas upp i DNS för domänen, samt ett SPF-element. MX ska peka på Domänshops e-postservrar. SPF-funktionen måste tillåta Domänshop att skicka e-post för domänen.

Du gör följande ändringar i kontrollpanelen hos din externa DNS/namnserverleverantör.

Kontakta din DNS-leverantör om du är osäker på hur du gör detta.


MX-pekare

Ange följande MX-pekare för domänen:

 mx.domeneshop.no

Om du tillfrågas om "prioritet" kan denna ställas in på 10 .

Det bör inte finnas några andra MX-pekare för domänen.


SPF-funktion

SPF-poster skrivs in som TXT-pekare. Om det bara är Domänshop som ska skicka e-post för domänens räkning, så är följande inmatning korrekt:

 "v=spf1 include:_spf.domeneshop.no -all"

Det ska bara finnas n TXT-pekare med SPF på domänen, men andra TXT-pekare är bra.


Felmeddelande i vår kontrollpanel om saknad/fel MX

OBS: du kan få ett felmeddelande om detta i kontrollpanelen under en kort period efter att du har angett DNS-pekaren, eftersom det kan ta ett tag innan DNS-uppdateringen går igenom. Din DNS-leverantör kan svara på hur lång tid du kan förvänta dig att en sådan förändring tar.

Virustvätt

Om du använder en extern e-posttjänst för skräppost/virustvätt som vidarebefordrar e-post till e-postkonton hos oss, måste servern som utför skräpposttvättningen konfigureras för att vidarebefordra "tvättad" e-post till vår e-postserver enligt ovan. Den externa e-postservern måste även skriva om avsändare enligt SRS (sender rewriting scheme) vid behov.


© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd