Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Kan jag skicka reklam, information, nyhetsbrev etc. via e-post?
Ja, men endast under vissa specifika förutsättningar, för att undvika att e-posten klassas som så kallad "spam", och för att undvika att våra servrar överbelastas.

Domänshop tillåter inte sändning av spam i någon form, och kunder som bryter mot detta förbud kommer att sägas upp och måste hitta en annan leverantör.

Nedan följer en översikt över krav på utskick, först de rent juridiska, sedan de tekniska. Båda kategorierna m är uppfyllda.


a) Norsk lag

Enligt norsk lag är det förbjudet, utan mottagarens föregående medgivande, att skicka marknadsföringsförfrågningar per e-post till fysiska personer (Markedsf ringsloven 15), och det finns även informationsskyldighet (Ehandelsloven 9). Dessutom gäller kraven för informerat samtycke och behandling av personuppgifter i Personupplysningsloven med tillhörande integritetsförordning (GDPR).

b) Domainshops användarvillkor

Domänshops vilka r för användning av tjänster är till och med lite strängare än så här, och tillåter inte heller att skicka e-postmeddelanden till andras adresser (inklusive företagspost) utan föregående medgivande.

De tekniska kraven längst ner måste också uppfyllas.

Självstudier

Norska Konsumentverket har en guide till e-postmarknadsföring (observera utdraget från domen!), och den största spamfilterleverantören Spamhaus har en tydliga instruktioner på engelska.

Sammanfattning

Kort och gott kan du bara skicka ut e-post med reklam, information, nyhetsbrev m.m. till:

  • dina befintliga kunder
  • mottagare som uttryckligen har begärt reklam/information via e-post från dig

Hos Domänshop gäller dessa krav oavsett om mottagarens e-postadress är en personlig adress (fysisk person) eller en opersonlig adress (företagspost etc.).

Vi rekommenderar att alla meddelanden loggas om det finns klagomål. Åtminstone källan/metoden för p-meddelandet, datum och tid och eventuellt IP-adressen som används för varje p-meddelande bör loggas.

Skicka e-postreklam till e-postlistor som erhållits från andra, t.ex. Kopiering av e-postlistor är inte tillåten.


2. Tekniska krav

Riktig e-postserver

Skicka sådan information, marknadsföring, nyhetsbrev etc. gör inte via smtp.domanshop.se eller webmail.domanshop.se, dessa är e-postservrar för personligt bruk . Detta kan göras via den lokala e-postservern (SMTP) för den tjänst som ansvarar för sändningen.

Om du skickar detta från ett kontors- eller hemnätverk, använd lämplig internetleverantörs e-posttjänst (men inte smtp.domanshop.se eller webbmail.domanshop.se). Om du skickar detta från en webbserver, använd webbserverns e-postserver.

Avsändare

Avsändaren ska vara en e-postadress som tillhör en domän som har en e-posttjänst hos oss.

Långsamt tempo

Masssändning av e-post från vår webbserver måste ske i långsam takt, så att e-posttjänster inte överbelastas, och oundvikliga förseningar uppstår.Många tusen kunder kommer att använda samma e-posttjänster, och därför sådana sändningar kan inte ske omedelbart utan måste fördelas över tiden.

Se här för info om tekniska begränsningar för sändningshastighet från webbhotell.


Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd