Frågor och svar

Tillbaka
Hur undviker jag att motta spam?
Såkallad spam, junkmail eller oönskad reklam-epost är ett ökande problem på Internet. Beklagligtvis så finns det ingen 100% säker metod för att skilja spam från annan epost, så det bästa sättet att undvika att motta spam på, är att undvika att epost-adressen faller i fel händer. Du bör till exempel undgå att ange din epost-adress på din websida, pga. att det finns program som automatiskt söker igenom websidor på jakt efter nya epost-adresser.

Vad om någon har fått tag i min epost-adress och skickar till den ändå?

Nästan alla epost-program innehåller en möjlighet för att filtrera meddelanden efter olika kriterier, så att du till exempel kan lägga in avsändaradress till alla dom som du vill motta epost ifrån, mens resterande hamnar i en egen folder. Det fungerar bra om du har få personer som vanligtvis skickar epost till dig, men fungerar dåligt om du vanligtvis mottar epost från många personer och/eller är medlem av flera mailinglistor.

Vad gör Domänshop för att hindra att spam når mig?

På domanshop.se har vi därför installerat ett program som heter SpamAssassin, som är ett avancerat spamfilter.

SpamAssassin identifierar spam med hjälp av listor över kända spam-servrar och analys av själva epost-meddelandet och hanterar därefter meddelandena på följande sätt:

  1. Om SpamAssassin är säker på att meddelandet är spam så blir det avvisat. Mellan 75% och 90% är sådan spam.
  2. Om Spamassassin är ganska säker på att det är ett spam meddelande så tar servern imot meddelandet och markerar det som spam med en egen epost-header.
  3. Om Spamassassin inte tror att meddelandet är spam så tar servern imot meddelandet och det markeras inte som spam.

SpamAssassin fungerar väldigt bra och markerar ca. 90% av spammen som kommer igenom. Det är väldigt få falska positiver och nästan ingen legitim epost blir avvisad.

Hur kan jag använda mig av Spamassassins markering av troliga spam meddelanden?

För att använda SpamAssassin, så måste du sätta upp ditt epost-program till att filtrera alla meddelanden som innehåller headern "X-spam-Flag: YES". Du kan då ange att dom meddelandena ska skickas till en egen folder som du kallar "spam", så kan du till exempel en gång i veckan gå igenom den foldern och se om det har lurat in sig några meddelanden som inte är spam. Om du använder vår webmail, så är spamfiltrering automatiskt aktiverat som standard. Du kan deaktivera detta under "Inställningar"

I tillägg till "X-Spam-Flag" så har vi två andra headers som kan hjälpa dig om du vill använda lite mer avancerad filtrering. Den ena heter "X-Spam-Status", och visar det samma som "X-Spam-Flag", pluss ett tal (score, antal poäng) som anger hur säker SpamAssassin är på att meddelandet är spam. När talet är 5 eller högre, så lägger vi till "X-Spam-Flag: YES". När talet är 10 eller högre, så blir meddelandet avvisat av våra servers, och du får det inte i din inbox. Den andra headern är "X-Spam-Report", och den visar (med hjälp av spamassassins koder) varför meddelandet fick det antalet poäng som det fick.

Se även:

Sökord:  

Innehållsförteckning

© 2020 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd