Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Hvordan utfører jeg eierskifte for et .no-domene?

Eierskifte for .no-domener

Juridiske krav

Domenet kan ikke være utløpt når man utfører eierskifte. Hvis domenet er utløpt, må det altså først fornyes.

Avgift for omregistrering

Registerenheten for .no - Norid - krever en avgift for omregistrering til ny innehaver/eier, og behandler dette som en nyregistrering. Avgiften har samme pris som å fornye .no-domenet (se også vår prisliste).

Ny utløpsdato for domenet vil bli et år etter overføringsdatoen.

Organisasjoner

Hver organisasjon (firma, enkeltpersonforetak, forening, o.l.) må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Norid tillater kun et utvalg organisasjonsformer.

En organisasjon kan til enhver tid inneha inntil 100 .no-domener. I tillegg kan en organisasjon inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene organisasjonen tilhører, samt 5 domenenavn under hvert kategoridomene organisasjonen tilhører.

Ved konkurs er det bostyrer som skal bekrefte på vegne av nåværende innehaver.

Privatpersoner

Personen må være over 18 år, registrert i det norske Folkeregisteret med norsk fødselsnummer, samt ha norsk postadresse.

OBS! Ved registrering brukes en anonymisert Person-ID ("PID") istedenfor fødselsnummeret. Registerenheten for .no domener Norid har en side hvor du lager/henter din Person-ID.

Hver privatperson kan til enhver tid inneha inntil 5 .no-domener. I tillegg kan en privatperson inneha inntil 5 domenenavn under hvert geografiske domene vedkommende tilhører, samt inntil 5 domenenavn under priv.no.


Kontroller innehavers e-postadresse

 1. Kontoadministrator logger inn på Min konto her → Logg inn
 2. Klikk på Mine domener
 3. Klikk på domenet du ønsker å endre eier for
 4. Klikk på Kontaktinfo i menyen øverst
 5. NB! Før du starter eierskiftet, sjekk at e-postadressen oppgitt under innehaver-info er i bruk
 6. Hvis e-postadressen ikke kan brukes til å bekrefte eierskiftet må den oppdateres. Skriv inn ny e-postadresse og klikk på Endre nederst til venstre for å lagre endringen.

 7. Klikk på Fortsett, gå inn på Kontaktinfo, og følg stegene beskrevet underBestilling av eierskifte

 1. Klikk på Endre eier

 2. Sjekk at opplysningene om nåværende eier er korrekt og klikk på Fortsett

 3. Tast inn PID/Organisasjonsnummer for ny juridisk eier*. Klikk på Fortsett


  * Dersom domenet skal overføres til en privatperson må vedkommende ha en person-ID. For å opprette person-ID, følg denne linken til Norid sine nettsider →  Lag person-ID

 4. Oppgi informasjon for ny innehaver, og bekreft hvorvidt domenet skal bli værende på denne kontoen, eller flyttes til ny konto** som ny innehaver administrerer hos Domeneshop.

  ** Ny konto opprettes når eierskiftet er ferdig behandlet. Før du får fullført bestillingen må e-postadressen du oppgir bekreftes via verifiseringslink. På denne måten sørger vi for at e-postadressen er aktiv, og at påloggingsopplysningene kan leveres når eierskiftet er utført.

 5. Klikk på Bestill eierskifte for å fullføre bestillingen

 6. Vi sender nå ut to e-poster. Ny innehaver må godkjenne egenerklæringen, mens nåværende innehaver (ev. bostyrer i konkursbo) må bekrefte eierskiftet via verifiseringslinken. Når begge parter har fullført sin del av prosessen, vil eierskiftet bli utført så snart Norid har registrert eierskiftet.

Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd