Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Problem med att ta emot mail.

Kom ihåg att du kan kolla om ditt epost-konto fungerar genom att besöka vår webmail-tjänst (webmail.domeneshop.no)


Internettaksess

Försäkra dig om att du faktiskt har en fungerande internetuppkoppling (t.ex. att du kan läsa www.aftonbladet.se och www.expressen.se) innan du försöker felsöka vidare..

Fel inställningar

Inställningarna i ditt epost-program kan vara fel. Dubbelkolla att du har följt vägledningen för ditt epost-program här. Vissa epost-programm (bl.a. Outlook) kan ändra inställnigar som har fungerat till något som inte fungerar om du kör en Windows Update eller andra uppdateringar. Kom ihåg att användarnamnet inte är det samma som e-postadressen. Om din domän är mittnamn.se, så är som regel ditt användarnamn mittnamn1 eller mittnamn2. Vi rekommenderar att du använder port 993 för IMAP och port 995 för POP3. I båda tillfällen bör SSL kryptering användas.

Exempel på inställningar i vanliga epost-program:

Felkonfigurerat konto

Epost kan ha konfigurerats fel på www.domanshop.se. Logga på www.domanshop.se med ditt användarnamn och lösenord och dubbelkolla att epost-inställningarna för den aktuella domänen har konfigurerats korrekt. På vänstra sidan ska det stå epost-adressen (t.ex. mig@mittnamn.se) och på högra sidan ska det stå epost-kontot som meddelandena ska gå till (t.ex. mittnamn1) eller en extern epost-adress t.ex. mittnamn@home.no) om din epost vidarebefordras.

IMAP-servern svarar inte och "timeout" inträffar

IMAP-uppkopplingen kan hindras av en brandvägg på din PC/Mac, eller om du är på ett kontor-nettverk, i kontorets brandvägg.

Undersök brandvägginställningar.

IMAP-servern kopplar ifrån och ger ett felmeddelande:

[UNAVAILABLE] Maximum number of connections from user+IP exceeded (mail_max_userip_connections=10)

Det är inte alla epost-program som visar detta felmeddelande korrekt.

IMAP-servern har en gräns på 10 samtidiga förbindelser från en och samma IP-adress, per konto. Om du sitter på et kontor där många PCer delar samma internet-uppkoppling och flera läser epost med samma användarnamn via imap.domeneshop.no, så delar ni med andra ord på dessa 10 förbindelser.

Kom ihåg att epost-program kan använda flera samtidiga förbindelser, t.ex. när man abonnerar/synkroniserer eller övervakar kataloger. Det är synkronisering/övervakning som bör deaktiveras. Problem kan även uppstå om flera användare kopplar upp mot samma konto och ser efter ny mail för ofta, sätt intervall till var 5 minut eller mer sällan.

Stig till rotkatalog/root folder

På vår IMAP-server måste "Root folder path" / "IMAP path prefix" (Thunderbird: "IMAP Server Directory") sättas till "" (tomt). Se våra frågor och svar för konfiguration av det epost-program du använder.

Fullt epost-konto

Epost-kontot är fullt. Du kan gå in via webmail för att se status och rensa upp.

Brandvägg/Antivirus

Om du har installerat en brandvägg eller ett antivirus-program (t.ex. Norton Internet Security), så kan sådana program plötsligt blockera trafiken, gärna efter en automatisk uppdatering. Försök att slå av brandväggen eller antivirus-funktionen och försök så att hämta mail igen.

Nyregistrerad eller nyligen flyttad domän

Domänen är nyligen registrerad eller flyttad. Det kan ta 24-48 timmar innan alla namnservrar på Internet har uppdaterats med info om att domänen har registrerats eller flyttats och att därmed att eposten fungerar som den ska. Vänta 24 timmar och testa igen.

Specialtecken

Om du har en domän med å, ä, ö eller andra specialtecken (IDN), men epost-programmet som avsändaren använder inte har stöd för det, så kan man uppleva problem. Se utfyllande förklaring här.

Deaktiverad domän

Om domänen har deaktiverats så kommer epost avvisas och avsändaren får ett felmeddelande. Epost fungerar normalt sett igen dagen efter faktura har betalats.

Försenad epost-leverans

Eposten är bara försenad. Det finns inget sätt att garantera leveranstidspunkt när det gäller epost och även om epost som regel kommer fram i loppet av få minuter, så kan det i vissa (ovanliga) fall ta flera timmar, av och till dagar, innan mail kommer fram. Om det tar mer än 4 timmar så är det vanligt att avsändaren får ett autogenererat meddelande tillbaka om att eposten har försenats och att den försöks levereras senare.

Se även:

© 2022 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd