Frågor och svar

Tillbaka
Filtrera SPAM automatiskt

Automatisk filtrering av spam är aktiverad för alla våre epostkunder, se här för mer information.

Dessutom ger vi ett alternativ för automatisk filtrering av sannolik spam (score mellan 5 och 10) till en separat Spam-katalog.

För att aktivera automatisk filtrering av SPAM för ditt epost-konto, gör följande:

  1. Logga på http://webmail.domanshop.se/ med ditt nuvarande användarnamn och lösenord.
  2. Tryck på "Inställlningar" uppe på högra sidan i fönstret.
  3. Välj "Konfiguration" i listan under "Inställningar" på vänstra sidan.
  4. Välj "Serverinställningar" under "Kategori"
  5. Sätt ett kryss i "Filtrera SPAM automatiskt".
  6. Tryck på "Spara" för att spara inställlningen.

Forändringen kan ta en timme innan det fungerar.

Denna automatiska filtreringen av spam fungerar bara om en egen katalog för Spam är vald under kategorien "Specialla kataloger".

Denna funktionen vill även filtrera Spam även om du inte använder webmail.

Se även:

Sökord:  

Innehållsförteckning

© 2021 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd