Frågor och svar

Tillbaka
Sökord:  

Hur många och hur ofta kan jag skicka mail via smtp.domeneshop.no och webmail?

smtp.domeneshop.no är en server som ska användas vid personlig epost-kommunikation, via vanliga epost-program.

Du får använda den til epost för domäner som har vår epost-tjänst.

Detta gäller även vår webmail på webmail.domeneshop.no .

Den är inte beräknad till cloud-tjänster, webbservrar, nyhetsbrev, marknadsföring och massutskick, servrar, eller andra automatiserade utskick. Till det måste du använda epost-servern som den du köper Internet-linjen ifrån eventuellt erbjuder, eller en dedikerad epost-server som har konfigurerats för just det ändamålet. Sådana dedikerade epost-servrar får heller inte koppla upp sig via smtp.domeneshop.no för att skicka sina mail.

Det tillåtna antal utskick av slika mail är 0 (noll).


Tekniska gränser för tillåten användning

För att redusera risken för att enskilda konton överbelastar smtp.domeneshop.no och webmail, och därmed hindrar andra kunders utgående epost, så har vi satt begränsningar på antal meddelanden som kan skickas inom en viss tidsperiod.

Detta betyder att om du vill skicka epost till många mottagare eller många epostmeddelanden, så måste du se till att dom skickas med lite mellanrum.

Följande gränser är därför en generell vägledning, och gäller varje försök. Om man försöker skicka flera meddelanden så kan smtp.domeneshop.no og webmail automatisk och tillfälligt neka vidare utsändelse. Det finns ingen manuell överstyrning av en sådan tillfällig spärrning.

Antal meddelanden räknas som antal mottagare x antal unika meddelanden. Försökar du skicka ett meddelande till 10 mottagare, anses det vara 10 meddelanden. Är det 5 meddelanden till 5 mottagare, anses det vara 25 meddelanden.

Max antal mottagare i ett utskicksförsök är vanligtvis 100, även om ett så stort antal mottagare strängt anses vara ett brott mot villkoren.

Gränser för utskicksförsök

Per utskick100 mottagare
Per sekund1 meddelande
Per minut50 meddelanden
Per timme200 meddelanden
Per dygn1 000 meddelanden

smtp.domeneshop.no ger ett felmeddelande när man överskrider gränsen. Vissa epostprogram visar felmeddelandet till dig som användare och det kan se ut ungefär så här:

For mange epost pr dag/Sender rate exceeded, 1300/1d (max 1000)
Max 100 recipients permitted per message

Man kan då skicka nya meddelanden så snart det har gått tillräckligt med tid för att ingen av gränserna har överskridits.

Eftersom gränsen per inlämning är högre än per minut är det tekniskt möjligt att springa in i mottagarens gräns per minut innan du skickar till 100 mottagare. För att vara säker, försök att stanna under 50 samtidiga mottagare.

Om en epost-användare eller en enskild kund står för stora och/eller flera överskridelser av gränserna, och/eller det innebär reducerad kvalitet på våra tjänster för andra användare av smtp.domeneshop.no eller webmail, så kan vi även tvingas till att spärra tillgången i längre perioder, eller ange separate gränser för kunden, så andra kunder säkras normalt användande.

Begränsningarna som nämns ovanför gäller ordinär epost som tillåts enligt våra villkor och begränsningarna överst på denna siden.

All form för marknadsföring, nyhetsbrev och liknande får självklart inte göras via smtp.domeneshop.no, och måste följa våra villkor, inkluderat kravet om förskottsgodkänning från mottagaren, oberoende av mängden epost som skickas.


Alternativa tjänster

Om du behöver större sändningsgränser och/eller mer kontroll över dina massutskick rekommenderar vi att du använder en specialiserad massleverantör.

Se t.ex. Följande norska välrenommerade leverantörer:

Telenor har en separat e-posttjänst för sina företagskunder, där massutskick/marknadsföring är tillåten.

Azure-kunder kan använda Microsofts Exchange-tjänst. Se Microsofts egna info om detta .

Amazon-kunder kan använda Amazon SES.

MessageBird och flera andra erbjuder SMTP -åtkomst och / eller API: er.


Se även:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Villkor · Dataskydd